Logo biuletynu informacji publicznej

Konsultacje zmiany Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r.

2016-07-25

25 lipca 2016 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku. Konsultacje mają charakter otwarty. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do przekazywania opinii, stanowisk, uwag i sugestii do projektu. Formularz do zgłaszania uwag oraz projekt dokumentu zamieszczony został na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Dokument został również wyłożony w siedzibie Ministerstwa przy ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie, pok. 1112, 11 piętro, bud. B w godzinach od 9.00 – 15.30.

Uwagi prosimy przesyłać:

  • na formularzu elektronicznym w formacie .doc na adres: kpk@mib.gov.pl, bez konieczności opatrywania formularza bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. W tytule wiadomości elektronicznej przekazującej formularz uwag prosimy wpisać „Konsultacje uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku”
  • lub pisemnie przesyłając wypełniony elektronicznie formularz na adres:

Departament Kolejnictwa
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa

Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji w inny sposób jak to wyżej zostało przestawione zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.

Termin na wyrażanie opinii o projekcie upływa 2 września 2016 r.

Konferencja poświęcona projektowi odbędzie się 29 sierpnia br. o godz. 12:00 w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa (ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie).

Projekt i formularze zgłaszania uwag znajdują się na stronie: Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

W projekcie aktualizowanego obecnie KPK projekty planowane do zgłoszenia w ramach trzeciego konkursu Instrumentu "Łącząc Europę" (CEF) zostały przesunięte na listę rezerwową.

Przesunięcie na listę rezerwową poszczególnych projektów przewidzianych do aplikowania o środki CEF nie oznacza rezygnacji z ich realizacji. Działanie to podyktowane jest przyjęciem przejrzystego i jednolitego podejścia do projektów zgłaszanych do CEF w trybie konkursowym. Decyzje o realizacji projektów w ramach CEF zapadają bowiem na poziomie Komisji Europejskiej, a nie na krajowym, tak jak przy projektach finansowanych w ramach np. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Przesunięcie projektów pozwoli na większą elastyczność działań podejmowanych w zakresie ich wsparcia z instrumentu "Łącząc Europę". Projekty, które decyzją Komisji Europejskiej otrzymają dofinansowanie w ramach trzeciego konkursu CEF, zostaną przesunięte na listę podstawową KPK.

Szersza informacja o projektach CEF z aktualizowanym obecnie KPK (PDF 275.76 KB).

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook